Genomförda studier

Tabellen innehåller genomförda studier. Studierna är dokumenterade som pdf-filer i ett enhetligt format och är relativt kortfattade [se rapportmall]. Anledningen är att de ska peka ut de viktigaste erfarenheterna, samt vara enkla att skriva ut och använda.

Tabellen innehåller inte ”färdiga lektionsupplägg” som direkt kan användas i den egna undervisningen. Syftet är att de ska utgöra ett stöd och en utgångspunkt för reflektion i andra studier och vid planering av undervisning.

Titel, Årskurs, Innehåll, Län
Learning study – Historiebruk, Årskurs 12, Historia, Skåne län
Algebraiska begrepp och deras innebörd, Årskurs 7, Algebra, Stockholms län
Ekvationer, ”Årskurs 6 Årskurs 7”, Algebra, Stockholms län
Konstanter och variabler, Årskurs 7 Årskurs 8, Algebra, Västra Götalands län
Bråk, Årskurs 4 Årskurs 5 Årskurs 6, Aritmetik, Kalmar län
Hastighet, Årskurs 8, Aritmetik, Västra Götalands län
Innehållsdivision, Årskurs 8, Aritmetik, Västra Götalands län
Bråk, Årskurs 6 Årskurs 7, Aritmetik, Örebro län
Tal i decimalform, Årskurs 6, Aritmetik, Västra Götalands län
Likhetstecknet, Årskurs 2 Årskurs 3, Aritmetik, Jönköpings län
Två av subtraktionens aspekter – jämföra och ta bort, Årskurs 1, Aritmetik, Stockholms län
Likhetstecknets betydelse och användning, Årskurs 1, Aritmetik, Stockholms län
Att introducera multiplikation, Årskurs 2, Aritmetik, Stockholms län
Division, Årskurs 4 Årskurs 5, Aritmetik, Jönköpings län
Bråk, Årskurs 2, Aritmetik, Jönköpings län
Subtraktion – standardalgoritm, Årskurs 3, Aritmetik, Jönköpings län
Negativa tal, Årskurs 7, Aritmetik, Stockholms län
Likhetstecknet, Årskurs 4, Aritmetik, Skåne län
Förändringsfaktor, Årskurs 8, Aritmetik, Västra Götalands län
Volym, Årskurs 9, Geometri, Kalmar län
Area, Årskurs 6, Geometri, Kalmar län
Area, Årskurs 5, Geometri, Västra Götalands län
Mäta med linjal, Årskurs 1, Geometri, Jönköpings län
Areabegreppet, Årskurs 6, Geometri, Örebro län
Kemiska lösningar, Årskurs 8, Kemi, Norrbottens län
Problemlösning, Årskurs 7 Årskurs 8, Matematik-annat, Västra Götalands län
Förmågan att göra beräkningar med kilopris och hastighet, Årskurs 8, Matematik-annat, Stockholms län
Medelvärde, Årskurs 5, Statistik/sannolikhet, Kalmar län
Sannolikhet, Årskurs 8, Statistik/sannolikhet, Västra Götalands län
När är en mening slut?, Årskurs 1, Svenska, Stockholms län
Personliga pronomen, Årskurs 5, Engelska, Stockholms län

Learning study och Lesson study