Negativa tal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Att storleksordna och operera med negativa tal
Årskurs: Årskurs 7
Skolans namn: Långsjöskolan
Skolans webbadress: http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Elever-6-16/Skolwebbar/Langsjo/
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se
Övriga kommentarer: Lektionerna behandlade att storleksordna och operera med negativa tal

Bilagor