Avhandling om Lesson study

Levi Esteban Elipane har disputerat vid Københavns Universitet med avhandlingen ”Integrating the essential elements of lesson study in pre-service mathematics teacher education”. Centrala inslag från Lesson study har integrerats i utbildningen av lärare och i avhandlingen studeras på vilket sätt detta bidrar till att utveckla de blivande lärarnas teoretiska kunnande i den konkreta undervisningen.

Läs avhandlingen

Learning study och Lesson study