Artikel – Vad är det som gör skillnad?

Vad är det som gör skillnad? – vad undervisningen måste göra synligt och vad eleverna måste lära sig för att förstå begreppet materia

I det senaste numret av Forskning om undervisning och lärande presenterar Anna Vikström, Luleå tekniska universitet, en studie om hur lärare använder variation i undervisningen på ett medvetet sätt..

Läs mer om artikeln i Forskning om undervisning och lärande

Learning study i dans

”Det som tidigare har tagit en termin att lära eleverna lär de sig nu på ett par veckor. Så effektivt kan det vara att arbeta med modellen learning study i undervisningen”

Pernilla Ahlstrand disputerade hösten 2014 med an avhandling om gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program.

Läs mer

Disputation: Att få syn på avgörande skillnader

Pernilla Mårtenssons disputerar fredag 8 maj vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Avhandlingen har titeln Att få syn på avgörande skillnader – lärares kunskap om lärandeobjektet och handlar om hur en grupp lärare utvecklar sin kunskap om lärande och undervisning i matematik när de genomför två Learning study.

Opponent är Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet

Läs mer

Learning study och Lesson study