Stöd för Lesson study

I Skellefteå kommun har flera lärargrupper använt Lesson study för att utveckla undervisningen. Staffan Åkerlund presenterade arbetet vid en konferens för matematikutvecklare 2006 [Lesson study – att lära av varandra. PDF]. I dokumentationen från konferensen finns också ett förslag till arbetsgång för lärare som vill använda modellen (se nedan).

En guide på engelska – Lesson study guide – har publicerats av Lesson Study Project vid Center for Advancing Teaching and Learning, University of Wisconsin-La Crosse [WWW].

Observera att stödmaterialet inte kan ersätta en erfaren handledare.

Det är väsentigt att föra noteringar hela tiden under arbetets gång för att säkerställa att man har tillräckligt underlag för dokumentation och presentation av den genomförda studien.

För att underlätta användandet av registret över genomförda Lesson study och Learning study är det väsentligt att rapporteringen följer ett enhetligt format. Därför ska Rapportmallen användas. Den består av ett antal rubriker som avser att fånga upp de viktiga delarna av studien och dess resultat.

Har du tagit del av och använt någon av de inrapporterade studierna i din egen undervisning?
Låt andra lärare ta del av dina erfarenheter – använd Kontaktformuläret nedan.

Har du frågor eller kommentarer om stödmaterialet eller rapportmallen?
Kontakta gärna oss som arbetar med webbplatsen via länken här nedanför!

Learning study och Lesson study