Välkommen till en kunskapsbank för Learning study och Lesson study!

Syftet med webbplatsen är att samla erfarenheter om Learning study och Lesson study. Här hittar du litteratur, länkar och stöd för genomförande, samt resultat från tidigare studier.

På webbplatsen ska lärare kunna ta del av studier som andra gjort och lära av det, men även kunna bidra med egen kunskap genom att rapportera in studier som de själva genomfört. På så sätt skapas en kunskapsbank som kan bidra till förbättrad undervisning och stärkt kunskapsutveckling hos eleverna.

Lesson study och Learning study är generella modeller som kan användas i alla skolans ämnen, även om innehållet på webbplatsen för närvarande till stor del handlar om undervisning i matematik. Läs gärna vår korta introduktion!

Bakom arbetet med webbplatsen står Skolverket, NCM och Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (Göteborgs universitet).

Kontakta gärna oss med frågor och kommentarer via länken i sidfoten. Vi tar tacksamt emot alla synpunkter som kan göra webbplatsen bättre.

Angelika Kullberg, Günther Dippe, Henrik Hansson, Joakim Magnusson, Johan Häggström, Maria Bergqvist, Mona Holmqvist Olander

Learning study och Lesson study