Publikationer

Under den här fliken hittar du ett urval av litteratur om Learning study och Lesson study.
Litteraturen är både på svenska och engelska och den är ordnad under ett antal olika rubriker. Till varje post finns en länk till en fulltext-pdf eller till en webbsida med mer information.

Learning study och Lesson study