Länkar till resurser på nätet

Under den här fliken finns samlat länkar till resurser som är fritt tillgängliga på internet – både svenska och internationella. De är sorterade under några olika rubriker för att underlätta användningen. I många fall omfattar dock länkarna ett större innehåll än vad rubriken anger så det kan löna sig att inte vara alltför begränsad i sökandet.

Exempel på rubriker

  • Nätverk och miljöer
  • Kurser
  • Konferenser
  • Forskning & utveckling
  • Projekt
  • Avhandlingar och uppsatser
  • Föreläsningar (video)
Learning study och Lesson study