Learning study – stödmaterial

Stöd vid genomförandet
Här hittar du ett material som är framtaget för att utgöra ett stöd vid genomförandet av en Learning study. Det är relativt kortfattat och förutsätter att man är bekant med olika begrepp och termer från Variationsteorin. Materialet är till stor del utformat som ett antal frågeställningar som man bör diskutera och försöka besvara. Observera att stödmaterialet inte kan ersätta en erfaren handledare.

Stödmaterialet finns i två format (ppt och pdf).
Powerpoint-filen följer kronologiskt flödet igenom en Learning study. Varje bild innehåller frågeställningar som stöd för diskussionen och utrymme att göra noteringar. Dessa noteringar kan sedan användas som underlag för dokumentation och presentation av studien.
Learning study guiden behandlar de olika inslagen i en Learning study utförligare och kan användas i anslutning till Powerpoint-stödet.

Rapportering av genomförd studie
För att underlätta användandet av registret över genomförda Learning study är det väsentligt att rapporteringen är på ett enhetligt format. Därför ska Rapportmallen användas. Den består av ett antal rubriker som avser att fånga upp de viktiga delarna av studien och dess resultat.

Läs mer om Variationsteori
Learning study – resurser

Har du tagit del av och använt någon av de inrapporterade studierna i din egen undervisning?
Låt andra lärare ta del av dina erfarenheter – använd Kontaktformuläret nedan.

Har du frågor eller kommentarer om stödmaterialet eller rapportmallen?
Kontakta gärna oss som arbetar med webbplatsen – vi tar tacksamt emot alla synpunkter som kan göra webbplatsen bättre. Använd länken här nedanför.

Bilagor

Learning study och Lesson study