För skolledare

Under den här fliken har vi samlat information till de som har ett övergripande ansvar för arbetet med Learning study, tex utvecklingsansvariga, skolledare och skolhuvudmän. Avsikten är att innehållet ska vara ett stöd vid planeringen på en skola eller i en kommun och beskriva viktiga förutsättningar för att arbetet ska kunna fungera bra, samt vad som är viktigt att tänka på innan man sätter igång.

Allmänt om stöd för kompetensutveckling för lärare som undervisar i matematik (NCM)

Rektors och huvudmans ansvar för kompetensutveckling (NCM)

Learning study, syfte och mål

Organisation

Varaktighet, uthållighet och långsiktighet

Vad är Lesson study och Learning study?
En kort introduktion
Om Learning study
Om Lesson study

Learning study och Lesson study