Stöd vid genomförande och rapportering

Under den här fliken finns material som kan utgöra ett stöd vid genomförandet av en Learning study och en Lesson study. De ställer krav på att man är bekant med olika begrepp och termer och vi rekommenderar därför att man också tar del av litteratur och webb-resurser vid användandet. Observera att stödmaterialet inte kan ersätta en erfaren handledare.

Här hittar du också mallar för inrapportering av genomförda studier. Att rapportera sin studie är mycket viktigt för att de erfarenheter som görs i en studie inte ska stanna i det egna arbetslaget utan spridas till andra lärare.

För att underlätta användandet av registret över genomförda studier är det nödvändigt att rapporterna följer ett enhetligt format. Därför måste rapportmallarna användas. Mallarna består av ett antal rubriker som avser att fånga upp de viktiga delarna av studien och dess resultat.

Learning study och Lesson study