Lesson study – publikationer

Bra att läsa om du vill veta mer om Lesson study:

 • Fernandez, C., & Yoshida, M. (2004). Lesson study. A Japanese approach to improving mathematics teaching and learning. Mahwah: Lawrence Erlbaum. [WWW]
 • Gorman, J., Mark, J. & Nikula, J. (2010). A mathematics leader’s guide to lesson study in practice. Newton: Heinemann. [WWW]
 • Gorman, J., Mark, J. & Nikula, J. (2010). Lesson study in practice: a mathematics staff development course. Portsmouth: Heinemann. [WWW]
 • Hart, L. C. & Alston, A. S. (red.) (2011). Lesson study research and practice in mathematics education. Dordrecht: Springer. [WWW]
 • Lewis, C. C. & Hurd, J. (2011). Lesson study step by step: how teacher learning communities improve instruction. Portsmouth: Heinemann. [WWW]
 • Lewis, C., Perry, R., & Murata, A. (2006). How should research contribute to instructional improvement? The case of Lesson study. Educational Researcher, 35(3), 3-14. [WWW]
 • Lewis, C. (2002). Lesson study: a handbook of teacher-led instructional change. Philadelphia: Research for better schools. [WWW]
 • Stigler, J., & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: Best ideas from the world´s teachers for
  improving education in the classroom.
  New York: The Free Press. [WWW]

Artiklar i Nämnaren:

 • Åkerlund, S. (2005). Utveckla undervisning tillsammans. Nämnaren, (3). [PDF]
 • Åkerlund, S. (2006). Att lära av varandra. Nämnaren, (2). [PDF]

Examensarbeten/Uppsatser

 • Andrén, K. (2010). ”Att bli bättre som lärare helt enkelt” – lesson study/learning study som skolutveckling, Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. [PDF]

Kompetensutveckling med Lesson study i Skellefteå.

 • Lesson study – att lära av varandra. Presentation av Staffan Åkerlund på matematikutvecklarkonferens, 2006. [PDF]
 • Lesson study – ett sätt att våga förändra undervisningen. Informationsbroschyr, Skellefteå kommun [PDF]

Tidskrift för Lesson study och Learning study

 • The international journal for lesson and learning studies är officiell tidskrift för the World Association of Lesson Studies (WALS). [WWW]

Konferensrapporter

 • Presentationer och föreläsningar från the World Association of Lesson Studies (WALS) konferenser. [WWW]

Har du förslag på ytterligare publikationer som borde finnas med på den här sidan?
Kontakta gärna oss som arbetar med webbplatsen via länken här nedanför!

Learning study och Lesson study