Rapportera genomförd studie

Dokumentation av arbetet är en viktigt del i en Lesson och Learning study. Lika viktigt är att sprida kunskap och erfarenheter som gjorts. Även erfarenheter från studier man inte är nöjd med kan vara värdefulla för andra att ta del av. Ett syfte med registret över genomförda studier är att skapa en kunskapsbank som kan bidra till förbättrad undervisning och stärkt kunskapsutveckling hos eleverna.


Just nu kan vi inte publicera fler studier tyvärr.


Rapportera en studie

Under länken Rapportering nedan hittar du ett formulär för inrapportering av en genomförd studie. Rapporteringen består två delar.

1. Vissa grundläggande uppgifter fylls i direkt i formuläret.

  • Titel
  • Typ av studie
  • Undervisningsinnehåll
  • Årskurs
  • Skola
  • Län
  • År studien avslutades

2. Dessutom laddar du upp ett word-dokument med en beskrivning av studien. Klicka på Bifogade filer och välj den fil som ska bifogas.
För att underlätta användandet av registret är det väsentligt att rapporteringen är utformad på ett enhetligt sätt. Därför ska de särskilda mallarna för inrapportering användas. De består av ett antal rubriker som avser att fånga upp de viktiga delarna av studien och dess resultat.

Learning Study – Rapportmall

Lesson Study – Rapportmall

Rapportering

Rapportera din studie här!

Learning study och Lesson study