Variera inte för mycket

I en artikel i International Journal of Science Education beskriver Pernilla Nilsson hur lärare kan utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens (Pedagogical Content Knowledge, PCK) genom Learning study.

Läs mer på Skolverkets webbsida

Länk till artikeln

Learning study och Lesson study