Artikel – Vad är det som gör skillnad?

Vad är det som gör skillnad? – vad undervisningen måste göra synligt och vad eleverna måste lära sig för att förstå begreppet materia

I det senaste numret av Forskning om undervisning och lärande presenterar Anna Vikström, Luleå tekniska universitet, en studie om hur lärare använder variation i undervisningen på ett medvetet sätt..

Läs mer om artikeln i Forskning om undervisning och lärande

Learning study och Lesson study