Learning study i dans

”Det som tidigare har tagit en termin att lära eleverna lär de sig nu på ett par veckor. Så effektivt kan det vara att arbeta med modellen learning study i undervisningen”

Pernilla Ahlstrand disputerade hösten 2014 med an avhandling om gestaltande förmåga inom gymnasieskolans estetiska program.

Läs mer

Learning study och Lesson study