Disputation: Att få syn på avgörande skillnader

Pernilla Mårtenssons disputerar fredag 8 maj vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping.

Avhandlingen har titeln Att få syn på avgörande skillnader – lärares kunskap om lärandeobjektet och handlar om hur en grupp lärare utvecklar sin kunskap om lärande och undervisning i matematik när de genomför två Learning study.

Opponent är Professor Astrid Pettersson, Stockholms universitet

Läs mer

Learning study och Lesson study