Learning study – densitet

Publicerat

Tidskriften Forskning om undervisning och lärande publicerar en artikel om en Learning study om densitet i årskurs 7 och 8.

J. Magnusson & T. Maunula (2013). Variation av ett undervisningsinnehåll för att möjliggöra urskiljning av kritiska aspekter avseende begreppet densitet. Forskning om undervisning och lärande, 10, 82–105. [WWW]

Learning study och Lesson study