Innehållsdivision

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Innehållsdivision
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Stöpenskolan
Skolans webbadress: http://www.stopenskolan.skovde.se
Ort: Skövde
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Johan Wernvik
Epostadress: johan.wernvik@his.se

Mäta med linjal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Mäta från noll
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: När eleverna ska mäta något är det inte en självklarhet att de börjar mäta från nollan. Ofta börjar de i stället från 1. De avläser siffrorna med vilka linjalen är graderad, men förstår inte vad de står för. I denna studie lyckades vi rikta elevernas uppmärksamhet mot enhetssträckorna på linjalen vilket gjorde att förståelsen för graderingen blev större.

Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Förmågan att storleksordna tal i bråkform
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Transtenskolan
Skolans webbadress: http://www.transtenskolan.se/
Ort: Hallsberg
Län: Örebro län
Avslutat år: 2011
Handledare: Cecilia Kilhamn

Areabegreppet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Area av rektanglar och trianglar
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Hagaskolan
Ort: Örebro
Län: Örebro län
Avslutat år: 2012
Handledare: Maria Bergqvist
Epostadress: maria.bergqvist@learningstudy.se

Tal i decimalform

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Tal i decimalform
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Båtsmansskolan
Ort: Mölnlycke
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Johan Häggström
Epostadress: johan.haggstrom@ncm.gu.se
Övriga kommentarer: Själva studien och försökslektionerna genomfördes i årskurs 6. Parallellt prövade vi också de olika lektionerna i klasser i årskurserna 7–9.

Kemiska lösningar

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Kemi
Ämnesinnehåll, fritext: Blandningar och lösningar
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Björkskataskolan
Ort: Luleå
Län: Norrbottens län
Avslutat år: 2011
Handledare: Anna Vikström Luleå tekniska universitet
Epostadress: Anna.M.Vikstrom@ltu.se
Övriga kommentarer: Lärarna upplevde svårigheter att stödja eleverna i deras förståelse av begreppet lösning, framför allt förståelsen för vad som händer på mikronivå när något löser sig. Genom verkningsfulla variationsmönster i form av konkreta demonstrationer som kopplades till en medveten dialog med eleverna ökade elevernas förståelse för begreppet lösning som en homogen blandning av partiklar.

Likhetstecknet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Likhetstecknets betydelse
Årskurs: Årskurs 2, Årskurs 3
Skolans namn: Ölmstadsskolan
Ort: Jönköping
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2011
Handledare: Maria Bergqvist
Epostadress: maria.bergqvist@learningstudy.se

Problemlösning

Studieslag: Lesson study
Ämnesinnehåll: Matematik-annat
Ämnesinnehåll, fritext: Strategier inom problemlösning
Årskurs: Årskurs 7, årskurs 8
Skolans namn: Bodaskolan
Ort: Borås
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Vi har använt den japanska varianten av Lesson Study där vi genom hela studien jobbade mycket med Kyozaikenkiyu (undersökning och planering för att möjliggöra en så bra lektion som möjligt). I denna studie har vi jobbat med Lärandemålet problemlösning. Vi försökte undervisa eleverna i att det finns olika strategier för att lösa problem. Material, aktiviteter och elevernas tankar var vår utgångspunkt när vi planerade lektionen för att olika strategier skulle komma fram. Vi fick bla syn på vikten av att använda bra problemlösningsuppgifer för att eleverna skulle kunna jobba med olika strategier i uppgiften. Vi läste Eva Taflins avhandling om Rika problem och utgick från den för att få fram dessa bra problemuppgifter.

Två av subtraktionens aspekter – jämföra och ta bort

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Subtraktion och olika strategier – jämföra och ta bort
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Bålbro skola
Skolans webbadress: http://www.roden.se/balbroenheten
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Susanne Hendel och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Learning study och Lesson study