Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Bråk- alla delar lika stora
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna laborera och resonera sig fram till förståelse av bråkdelar. Det var viktigt för elevernas förståelse att de fick möta många olika sorters former, figurer och delningar eftersom det var då de kunde urskilja olika egenskaper.

Subtraktion – standardalgoritm

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Standardalgoritm – subtraktion med växling
Årskurs: Årskurs 3
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna syn på när man behöver växla och vad det innebär i en standardalgoritm.

Learning study – Historiebruk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Historia
Ämnesinnehåll, fritext: Studien handlar om historiebruk och elevernas svårigheter att förstå symbolvärde och tidsdimention vid bruk av historia.
Årskurs: Gymnasiet åk 1, samhällvetenskapliga programmet
Skolans namn: S:t Petri skola
Skolans webbadress: http://petri.skola.malmo.se/
Ort: Malmö
Län: Skåne län
Avslutat år: 2017
Handledare: Eva Henriksson Garatea
Epostadress: eva.henriksson.garatea@malmo.se
Övriga kommentarer:
Sammanfattning
Under läsåret 2016/2017 genomförde vi en Learning study på S:t Petri skola i Malmö kring historiebruk. Två elevgrupper som läser Historia 1b i årskurs 1 på samhällsprogrammet deltog i undersökningen.
Vi kom fram till två kritiska aspekter:
• Eleverna har svårt att förstå tidsdimensionen i historiebruk. De har svårt att förstå att samtid inte behöver betyda nutid utan kan ligga i dåtiden.
• Eleverna har svårt att förstå symbolvärdet i den händelse som brukas och att det är samtidens historiekultur som avgör detta symbolvärde.

Utifrån de två identifierade kritiska aspekterna designade vi två lektioner samt två eftertester till de två deltagande elevgrupperna.

Vi kom fram till att själva studien som sådan inte visade på stora förändringar i elevernas förståelse av historiebruk. Dock såg vi en viss förbättring när det gäller framför allt förståelse av tidsdimensionen nutid och samtid i elevgrupp två. Vi är dock inte säkra på att denna förbättring helt kan kopplas till den lektion som hölls i denna grupp. Vi såg också att vi hade behövt fler lektioner i de båda klasserna. Dock satte tidsbrist stopp för detta.

Negativa tal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Att storleksordna och operera med negativa tal
Årskurs: Årskurs 7
Skolans namn: Långsjöskolan
Skolans webbadress: http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Elever-6-16/Skolwebbar/Langsjo/
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se
Övriga kommentarer: Lektionerna behandlade att storleksordna och operera med negativa tal

Algebraiska begrepp och deras innebörd

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Uttryck, variabel och konstant
Årskurs: Årskurs 7
Skolans namn: Långsjöskolan
Skolans webbadress: http://www.roden.se/langsjoenheten
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Likhetstecknet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: förståelsen för likhetstecknets betydelse. Lösa likheter och konstruera egna likheter.
Årskurs: Årskurs 4
Skolans namn: Dösjebroskolan
Ort: Kävlinge
Län: Skåne län
Avslutat år: 2013
Handledare: Cecilia Winström
Epostadress: cecilia.winstrom@mah.se

Ekvationer

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Balansmetoder vid ekvationslösning
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Gärdesskolorna
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Förändringsfaktor

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: procentuell förändring
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Hovåsskolan
Ort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Målet var att eleverna ska kunna tolka förändringsfaktor som en procentuell ökning eller minskning, samt kunna bestämma den procentuella förändringen.

Konstanter och variabler

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Att skilja på konstant och variabel
Årskurs: Årskurs 7, Årskurs 8
Skolans namn: Centralskolan
Ort: Falköping
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Learning study och Lesson study