Kemiska lösningar

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Kemi
Ämnesinnehåll, fritext: Blandningar och lösningar
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Björkskataskolan
Ort: Luleå
Län: Norrbottens län
Avslutat år: 2011
Handledare: Anna Vikström Luleå tekniska universitet
Epostadress: Anna.M.Vikstrom@ltu.se
Övriga kommentarer: Lärarna upplevde svårigheter att stödja eleverna i deras förståelse av begreppet lösning, framför allt förståelsen för vad som händer på mikronivå när något löser sig. Genom verkningsfulla variationsmönster i form av konkreta demonstrationer som kopplades till en medveten dialog med eleverna ökade elevernas förståelse för begreppet lösning som en homogen blandning av partiklar.

Bilagor

Learning study och Lesson study