Problemlösning

Studieslag: Lesson study
Ämnesinnehåll: Matematik-annat
Ämnesinnehåll, fritext: Strategier inom problemlösning
Årskurs: Årskurs 7, årskurs 8
Skolans namn: Bodaskolan
Ort: Borås
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Vi har använt den japanska varianten av Lesson Study där vi genom hela studien jobbade mycket med Kyozaikenkiyu (undersökning och planering för att möjliggöra en så bra lektion som möjligt). I denna studie har vi jobbat med Lärandemålet problemlösning. Vi försökte undervisa eleverna i att det finns olika strategier för att lösa problem. Material, aktiviteter och elevernas tankar var vår utgångspunkt när vi planerade lektionen för att olika strategier skulle komma fram. Vi fick bla syn på vikten av att använda bra problemlösningsuppgifer för att eleverna skulle kunna jobba med olika strategier i uppgiften. Vi läste Eva Taflins avhandling om Rika problem och utgick från den för att få fram dessa bra problemuppgifter.

Bilagor

Learning study och Lesson study