Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Förmågan att storleksordna tal i bråkform
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Transtenskolan
Skolans webbadress: http://www.transtenskolan.se/
Ort: Hallsberg
Län: Örebro län
Avslutat år: 2011
Handledare: Cecilia Kilhamn

Bilagor

Learning study och Lesson study