Tal i decimalform

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Tal i decimalform
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Båtsmansskolan
Ort: Mölnlycke
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Johan Häggström
Epostadress: johan.haggstrom@ncm.gu.se
Övriga kommentarer: Själva studien och försökslektionerna genomfördes i årskurs 6. Parallellt prövade vi också de olika lektionerna i klasser i årskurserna 7–9.

Bilagor

Learning study och Lesson study