Likhetstecknet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Likhetstecknets betydelse
Årskurs: Årskurs 2, Årskurs 3
Skolans namn: Ölmstadsskolan
Ort: Jönköping
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2011
Handledare: Maria Bergqvist
Epostadress: maria.bergqvist@learningstudy.se

Bilagor

Learning study och Lesson study