Innehållsdivision

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Innehållsdivision
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Stöpenskolan
Skolans webbadress: http://www.stopenskolan.skovde.se
Ort: Skövde
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Johan Wernvik
Epostadress: johan.wernvik@his.se

Bilagor

Learning study och Lesson study