Två av subtraktionens aspekter – jämföra och ta bort

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Subtraktion och olika strategier – jämföra och ta bort
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Bålbro skola
Skolans webbadress: http://www.roden.se/balbroenheten
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Susanne Hendel och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Bilagor

Learning study och Lesson study