Areabegreppet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Area av rektanglar och trianglar
Årskurs: Årskurs 6
Skolans namn: Hagaskolan
Ort: Örebro
Län: Örebro län
Avslutat år: 2012
Handledare: Maria Bergqvist
Epostadress: maria.bergqvist@learningstudy.se

Bilagor

Learning study och Lesson study