Mäta med linjal

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Mäta från noll
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: När eleverna ska mäta något är det inte en självklarhet att de börjar mäta från nollan. Ofta börjar de i stället från 1. De avläser siffrorna med vilka linjalen är graderad, men förstår inte vad de står för. I denna studie lyckades vi rikta elevernas uppmärksamhet mot enhetssträckorna på linjalen vilket gjorde att förståelsen för graderingen blev större.

Bilagor

Learning study och Lesson study