Medelvärde

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Statistik/sannolikhet
Ämnesinnehåll, fritext: Kunna räkna ut medelvärde/genomsnitt och förstå vad begreppen betyder
Årskurs: Årskurs 5
Skolans namn: Glömmingeskolan, Färjestadens skola
Skolans webbadress: http://www.morbylanga.se/sv/startsida/Barn-utbildning/Grundskolor/Skola/
Ort: Mönsterås Kommun
Län: Kalmar län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Vi jobbade med matteområdet medelvärde och lärandeobjektet var: Kunna räkna ut medelvärde/genomsnitt och förstå vad begreppen betyder. Vi jobbade medvetet i planeringen och undervisningen med de kritiska aspekter vi under studiens gång fick fram, genom förtestet och från analyserna av lektionernas filmer. Vi använde tidigt variationsmönstret generalisering i studien och i slutet även mycket tydliga kontrasteringar och även någon fusion. Framförallt upplevde vi att det var kontrasteringarna som fick många av de kritiska aspekterna att bli tydligt urskiljbara för eleverna och det fick verkligen dem att jobba med kunskapen och engagera sig i lektionens innehåll.

Bilagor