Subtraktion – standardalgoritm

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Standardalgoritm – subtraktion med växling
Årskurs: Årskurs 3
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna syn på när man behöver växla och vad det innebär i en standardalgoritm.

Bilagor