Konstanter och variabler

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Att skilja på konstant och variabel
Årskurs: Årskurs 7, Årskurs 8
Skolans namn: Centralskolan
Ort: Falköping
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Bilagor