Area

Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Areabegreppet
Årskurs: Årskurs 5
Skolans namn: Bergagårdsskolan
Ort: Öckerö kommun
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Cecilia Kilhamn
Övriga kommentarer: Studien belyser undervisning och elevers lärande av areabegreppet i årskurs 5. Ett resultat från studien är att eleverna utvecklade sin förståelse för area när både regelbundna och oregelbundna figurers areor diskuterades i klassrummet samtidigt. Lärarna gjorde det möjligt för eleverna att upptäcka olika kritiska aspekter genom att de lät vissa aspekter variera medan andra hölls konstanta.

Bilagor