Att introducera multiplikation

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Introduktion av multiplikation
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Parkskolan
Skolans webbadress: http://www.norrtalje.se/Utbildning-och-barnomsorg/Elever-6-16/Skolwebbar/Park/
Ort: Norrtälje
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Bilagor