Division

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Förståelse för innehållsdivision och delningsdivision och vad det innebär när man använder dessa två strategier.
Årskurs: Årskurs 4, Årskurs 5
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2000
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna Learning Study fick eleverna erfara att det finns två strategier när man räknar med division.När det gällde delningsdivision var de mer förtrogna med tankesättet än vid innehållsdivision. Eleverna lärde sig känna igen uppgifter som enklast kunde lösas med innehålls- respektive delningsdivision.

Bilagor