Hastighet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Beräkna en hastighet när man vet sträcka och tid
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Stöpenskolan
Skolans webbadress: http://www.stopenskolan.skovde.se
Ort: Skövde
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Johan Wernvik
Epostadress: johan.wernvik@his.se

Bilagor