Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Kunna och förstå definitionen av begreppet bråk
Årskurs: Årskurs 4, Årskurs 5, Årskurs 6
Skolans namn: Torslunda skolan
Ort: Mörbylånga kommun
Län: Kalmar län
Avslutat år: 2011
Handledare: Maria Bergqvist
Övriga kommentarer: Genom att få med tydliga kontrasateringar och generaliseringar lyckas få med mer än vad vi trodde var möjligt under en lektion inom begreppet bråk. Vår slutliga lektion gick att genomföra med en år 3 med lika gott resultat!

Bilagor