Algebraiska begrepp och deras innebörd

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Uttryck, variabel och konstant
Årskurs: Årskurs 7
Skolans namn: Långsjöskolan
Skolans webbadress: http://www.roden.se/langsjoenheten
Ort: Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Bilagor