Volym

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Geometri
Ämnesinnehåll, fritext: Förstå begreppet volym, kunna vanliga enheter för volym och kunna att 1 liter och 1 kubikdecimeter är lika mycket
Årskurs: Årskurs 9
Skolans namn: Parkskolan, Krungårdskolan
Ort: Mönsterås Kommun
Län: Kalmar län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Vi jobbade med matteområdet volym, i vår studie och lärandeobjektet var: Förstå begreppet volym, kunna vanliga enheter för volym och kunna att 1 liter och 1 kubikdecimeter är lika mycket. Studien gav för oss nästan alla kritiska aspekter till vårt lärandeobjekt redan efter förtestet. Eleverna hade en del felaktiga föreställningar som kom fram under förtestet, som tex. att volym var detsamma som materialet i ett kärl och då det såg tomt ut (kärlet var enbart fullt med luft), trodde många av dem att kärlet inte hade någon volym, eleverna blandade även ihop volym med area och hade svårt att förstå vad skillnaderna var. Eleverna hade även svårt med att 1 liter och 1 kubikdecimeter är samma volym. Med hjälp av medvetna variationsmönster, elevernas frågor och svar lyckades vi räta ut dessa föreställningar och svårigheter.

Bilagor