Likhetstecknets betydelse och användning

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Likhetstecknet, addition
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Hallsta skola
Skolans webbadress: http://www.roden.se/hallstaenheten
Ort: Hallstavik
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Charlotta Andersson och Jane Tuominen
Epostadress: jane.tuominen@norrtalje.se

Bilagor