Bråk

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: Bråk- alla delar lika stora
Årskurs: Årskurs 2
Skolans namn: Mossleskolan
Skolans webbadress: http://www.varnamo.se/mossleskolan
Ort: Värnamo
Län: Jönköpings län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna-Lena Ekdahl
Epostadress: anna-lena.ekdahl@hlk.hj.se
Övriga kommentarer: I denna studie fick eleverna laborera och resonera sig fram till förståelse av bråkdelar. Det var viktigt för elevernas förståelse att de fick möta många olika sorters former, figurer och delningar eftersom det var då de kunde urskilja olika egenskaper.

Bilagor