Ekvationer

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Algebra
Ämnesinnehåll, fritext: Balansmetoder vid ekvationslösning
Årskurs: Årskurs 6, Årskurs 7
Skolans namn: Gärdesskolorna
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se

Bilagor