När är en mening slut?

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Svenska
Ämnesinnehåll, fritext: När är en mening slut?
Årskurs: Årskurs 1
Skolans namn: Gottsta, Herräng och Långsjö skola
Skolans webbadress: http://www.roden.se/
Ort: Hallstavik och Rimbo
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2012
Handledare: Anna Greisz och Ulrika Bogren
Epostadress: anna.greisz@norrtalje.se

Bilagor