Förändringsfaktor

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: procentuell förändring
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Hovåsskolan
Ort: Göteborg
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2011
Handledare: Henrik Hansson
Epostadress: henrik.hansson@learningstudy.se
Övriga kommentarer: Målet var att eleverna ska kunna tolka förändringsfaktor som en procentuell ökning eller minskning, samt kunna bestämma den procentuella förändringen.

Bilagor