Likhetstecknet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Aritmetik
Ämnesinnehåll, fritext: förståelsen för likhetstecknets betydelse. Lösa likheter och konstruera egna likheter.
Årskurs: Årskurs 4
Skolans namn: Dösjebroskolan
Ort: Kävlinge
Län: Skåne län
Avslutat år: 2013
Handledare: Cecilia Winström
Epostadress: cecilia.winstrom@mah.se

Bilagor