Sannolikhet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Statistik/sannolikhet
Ämnesinnehåll, fritext: Introduktion av sannolikhet
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Lexby skola
Ort: Partille
Län: Västra Götalands län
Avslutat år: 2012
Handledare: Johan Häggström

Bilagor