Förmågan att göra beräkningar med kilopris och hastighet

Studieslag: Learning study
Ämnesinnehåll: Matematik-annat
Ämnesinnehåll, fritext: Förmågan att göra beräkningar med kilopris och hastighet med reella tal
Årskurs: Årskurs 8
Skolans namn: Sjöstadsskolan
Skolans webbadress: http://sjostadsskolan.se/
Ort: Stockholm
Län: Stockholms län
Avslutat år: 2013
Handledare: Marie Björk och Gunilla Pettersson-Berggren
Epostadress: Marie.c.bjork@stockholm.se eller gunilla.pettersson-berggren@stockholm.se
Övriga kommentarer: Vid lektion ett och två observerade vi hur eleverna använde sig av ett logiskt resonemang för att komma fram till kilopriset. De tog först reda på vad ett hekto kostade för att sedan multiplicera detta med 10 och därmed beräkna vad ett kilo kostar, dvs kilopriset. Denna långa väg ansåg vi först vara ett hinder men vid analys av detta kom vi fram till att eleverna faktiskt visade ett kunnande om den sammansatta enheten, nämligen att det handlar om att beräkna priset per ett kilo. De hade en insikt om att den sammansatta enheten beskriver ett proportionerligt förhållande mellan pris och vikt.

Bilagor