Variera inte för mycket

I en artikel i International Journal of Science Education beskriver Pernilla Nilsson hur lärare kan utveckla sin ämnesdidaktiska kompetens (Pedagogical Content Knowledge, PCK) genom Learning study.

Läs mer på Skolverkets webbsida

Länk till artikeln