Learning study – forskning med och för lärare

Ett nytt nummer av tidskriften Forskning om undervisning och lärande är nu ute. Det är en pre-reviewad tidskrift för att lyfta fram forskning som byggs med och för lärare.
Hela numret (nr. 10, maj 2013) ägnas åt Learning Study.

Tidskriften finns endast i digital form (pdf). Alla artiklar kan fritt läsas och skrivas ut.

Läs mer …
[Forskning om undervisning och lärande]

Learning study och Lesson study