Learning study – en kollektiv resa

Lärarnas Nyheter skriver om Learning study

Learning study är en populär form av kollegialt lärande som passar lika bra för ämnen som hem- och konsumentkunskap och idrott och hälsa som för matematik och NO. Det anser handledarexperten Henrik Hansson.

Läs mer …
[WWW]

Learning study och Lesson study