Variation är nyckeln till lyckad mattelektion

I en intervju i Origo berättar Sverker Lindblad om erfarenheter från forskningsprojektet ”Svensk skolkultur – klassrumspraktik i komparativ belysning (KULT)”. Ett exempel som han menar att svenska lärare kan lära sig mycket av, är Johan Häggströms avhandling Teaching systems of linear equations in Sweden and China: What is made possible to learn? som kom för fem år sedan.

Johan Häggström närstuderade inspelningar från undervisningen i linjära ekvationer i tre svenska och tre kinesiska klasser. Han ville se hur lärarna – som var erkänt duktiga i sitt ämne – arbetade med ämnesinnehållet och vilka likheter och skillnader det fanns mellan de svenska och de kinesiska lärarnas arbetssätt. Resultatet visade på tydliga skillnader. De kinesiska lärarna var genomgående bättre på att systematiskt skapa kontraster och variation i sin undervisning och därmed ge sina elever en bättre möjlighet att tillgodogöra sig innehållet.

»»» Läs mer [lararnasnyheter.se]

»»» Läs om Johan Häggströms avhandling [NCM]

»»» Svensk skolkultur i komparativ belysning (KULT) [Göteborgs universitet]

»»» The learner’s perspective study, LPS, [University of Melbourne]

»»» Learning & Lesson study [Göteborgs universitet]

Learning study och Lesson study